Ook jij hebt te maken met het intellectueel eigendomsrecht

Je het misschien niet zo snel verwachten, maar er is een grote kans dat jij weleens te maken hebt gehad het met intellectueel eigendomsrecht. Waarschijnlijk heb je dit zelf niet bewust meegemaakt, maar onbewust ben je er toch mee in aanraking geweest. Heb je zelf weleens een foto op internet gezet of een tekst gepubliceerd? Dan heb je een intellectueel eigendom naar buiten gebracht en ben je in aanraking geweest met het intellectueel eigendomsrecht, terwijl je het zelf waarschijnlijk niet hebt gemerkt. Wanneer je een eigen werk publiceert heb je zelf de rechten over dit werk en deze rechten worden beschermd door het intellectueel eigendomsrecht.

Wie hebben hier mee te maken?

Eigenlijk iedereen die weleens een eigen werk heeft gemaakt. Denk hierbij aan een programmeur, ontwerper, grafisch designer, blogger, schrijver, fotograaf, uitvinder of producent. Mooi omschreven gaat het intellectueel eigendom (IE) over het voortbrengen van de geest. Dit kan bijvoorbeeld een broncode zijn, een foto maar ook een ontwerp of uitvinding. Wil je graag meer info over wie er te maken kan hebben met het intellectueel eigendom? Klik dan op de volgende link en lees meer informatie over het intellectueel eigendomsrecht: https://www.lawfox.nl/intellectueel-eigendomsrecht/.

Verschillende soorten intellectueel eigendom

Er zijn vijf verschillende soorten intellectueel eigendom. Allereerst het auteursrecht, ook direct het meest bekende. Daarnaast heb je ook het octrooirecht, het databankenrecht, het merkrecht en tot slot het handelsnaamrecht. Het auteursrecht geeft de maker van een creatief werk het exclusieve recht om dat werk te publiceren, aan te passen of de verveelvoudigen. Het octrooirecht wordt voornamelijk gebruikt in de ICT en bij het databankenrecht staan grote verzamelingen van gegevens centraal. Het merkrecht en handelsnaam recht zijn tot slot de twee rechten waar al het overige intellectueel eigendom onder valt. Het gaat hierbij om verwarrende namen die niet te plaatsen zijn onder auteursrecht, databankenrecht en het octrooirecht. Het merkenrecht staat voornamelijk in het teken van bescherming aan de namen van ondernemingen.

Gerelateerde afbeelding