Het affakkelen van ethaan

Wat houdt affakkelen in?

Misschien heb je al weleens van affakkelen gehoord. Affakkelen komt namelijk veel voor bij de petrochemische sector. Met affakkelen bedoelen we het verbranden van gassen die bij het winnen van aardgas en de productie van olie vrijkomen. Het gaat hierbij om onder andere ethaan. Ook de gassen propaan en methaan kunnen vrijkomen bij het winnen van aardgas en de productie van olie. Deze gassen worden ook wel droge gassen genoemd. Deze gassen kunnen namelijk hergebruikt worden als raffinage brandstof. Bij te veel ethaan, methaan en propaan worden deze gassen in enkele landen direct op die plaats verbrand. Door het verbranden van deze gassen zullen er vanzelfsprekend grote vlammen ontstaan.

Wat is ethaan eigenlijk?

We hebben het net al even over ethaan gehad, maar wat is ethaan eigenlijk? Ethaan is een soort koolwaterstofverbinding die bestaat in de natuur als een kleurloos en reukloos gas bij een standaardtemperatuur en standaarddruk. Het gas is niet oplosbaar in het water en is brandbaar. Door de aanwezigheid van een enkele binding in de structuur, wordt ethaan aangemerkt als een alkaankoolwaterstof en is opgenomen in de eerste vier primaire alkanen. Denk hierbij aan ethaan, methaan, propaan en butaan. De alkanen zijn verzadigde koolwaterstoffen die het maximale H-atomen hebben opgenomen. Wil je nog meer weten over ethaan? Neem dan eens een kijkje op: https://ethaan.westfalengassen.nl/

Is affakkelen verboden?

Een belangrijke vraag is of het affakkelen verboden is. Het is algemeen bekend dat het affakkelen in Europa verboden is. Dit komt doordat de luchtverontreiniging die bij het verbranden van de alkanen komt kijken. Zo komt er tijdens het affakkelen onder andere kooldioxide vrij in de lucht. Kooldioxide draagt bij aan het broeikaseffect in de atmosfeer. Met deze reden mogen de gassen niet worden verbrand. In sommige gevallen wordt er toch gebruik gemaakt van het affakkelen om de simpele reden dat het op en andere manier verwijderden van de gassen gevaarlijk of onpraktisch is.