Een strafbaar feit gepleegd. Wat nu?

Wanneer je een strafbaar feit gepleegd hebt krijg je te maken met het strafrecht. Het strafrecht zorgt ervoor dat een verdachte veroordeeld kan worden. Dit kan voor zowel overtredingen als misdrijven.

 

Overtredingen en misdrijven

Een overtreding is strafbaar feit dat als licht beschouwd wordt. Overtredingen worden door een kantonrechter behandeld. Denk hierbij aan rood rijden, wildplassen of met de telefoon achter het stuur. Ook het betreden van terreinen waarbij dit verboden is, is een overtreding. Waar is er bij overtredingen sprake van een boete. Naast overtredingen zijn er ook misdrijven. Misdrijven zijn over het algemeen ernstiger dan overtredingen. Denk aan fraude en mishandeling. Ook zedenzaken worden gezien als misdrijven. Word jij vervolgd? Dan is een specialist van De Brouwer Advocaten onmisbaar voor jou.

 

Strafproces

Na een aangifte begint het strafproces. Tijdens dit proces beoordeelt de officier van justitie of een rechter of iemand schuldig is bevonden of niet. Indien je zelf slachtoffer bent is het noodzakelijk om aangifte te doen. Vervolgens doet de politie onderzoek. Het kan ook zo zijn dat de politie al aanwezig was tijdens of na het misdrijf. Vervolgens kiest de politie of er een onderzoek komt. Nadat de politie het onderzocht heeft wordt het in behandeling genomen door de officier van justitie. Bij hele zware en ingewikkelde misdrijven heeft een rechter vaak tijd nodig om de zaak goed door te nemen en zich voor te bereiden. Uiteindelijk behandelt de rechter de strafzaak. Hierna wordt een uitspraak gedaan. Dit kan vrijspraak zijn, ontslag van rechtsvervolging maar ook uiteraard een veroordeling. De uitspraak van de rechter hoor je meestal meteen na de zaak of 14 dagen na de hoorzitting. Indien je het hier niet mee eens bent kan je in hoger beroep gaan.

 

Hoger beroep

Wanneer de verdachte of de officier van justitie het niet eens is met de uitspraak. Kan men in hoger beroep gaan tegen de uitspraak. Indien hoger beroep is ingediend wordt de zaak opnieuw behandeld door nieuwe rechters. Zij komen dan met een nieuwe uitspraak. Wanneer men het hierna weer niet eens is met de uitspraak kan je in cassatie gaan. Maar vaak komt het niet zo ver. Dan wordt het tijd om je straf uit te voeren.