CO2 is een van de bekendste gassen

CO2 kent veel verschillende toepassingen

CO2 staat bekend als veel verschillende andere termen. Denk hierbij aan koolstofdioxide, kooldioxide, diwaterstofcarbonaat, koolzuurgas en nog veel meer. Koolstofdioxide is in grote concentraties milieuvervuilend en giftig. Deze gassoort is kleur-, reuk- en smaakloos, dit maakt het extra gevaarlijk. Op het moment dat de concentratie toeneemt, verliest iemand het bewustzijn en verstikking kan optreden. CO2 kent verschillende toepassingen, namelijk toepassingen in de airconditioning, frisdrank, horeca, brandblussers, aquarium, MAP verpakken en wijn productie. Gasfles CO2 komt dus in al deze toepassingen voor en in meer.

CO2 en het milieu

Van nature komt dit gas voor in onze atmosfeer. Het broeikaseffect is een natuurlijk verschijnsel dat de warmte van de zon binnen de atmosfeer vasthoudt. Dit gebeurde door gassen zoals kooldioxide, methaan en waterstof. De hoeveelheid kooldioxide is in de atmosfeer al jarenlang aan het toenemen. Dat komt door alle toepassingen waar CO2 gas voor gebruikt wordt. Naast de eerdergenoemde toepassingen, zijn er meer situaties waar het gas voor ingezet wordt. Het gebruik van CO2 neemt uitstoot met zich mee. Waarom is dat slecht? Uitstoot vergroot het broeikaseffect, waardoor het steeds warmer wordt op de aardbol, met alle gevolgen.

CO2 en de gezondheid

Koolstofdioxide wordt veel gebruikt, dit brengt nodige risico’s met zich mee. Hoewel dit gas van nature in de atmosfeer voorkomt, is het in hogere concentraties gevaarlijk. Het gas kan namelijk veel effect hebben op de gezondheid van mensen. Zo kan het bij lange blootstelling zorgen voor een suf gevoel. Ook symptomen als een verminderd bewustzijn, hoogvermogen, versnelde hartslag en een verhoogde bloeddruk. Ook kan CO2 zorgen een duizelig en verward gevoel. Ook de kans op hoofdpijn en kortademig komt veel voor. Het is dus duidelijk dat veel blootstelling aan CO2 niet goed is voor je gezondheid. Op een veilige manier werken met CO2 is daarom belangrijk.